Thanh toán

Quý khách vui lòng đến ngân hàng hoặc ATM để chuyển tiền cho Cty Thai Binh vào tài khoản dưới đây:
Tài khoảnOCB: 0016100000689003  (Chi nhánh tân phú)
Chủ TK: CTY TNHH MTV SXTM Ghe may Thai Binh

Email liên hệ: ghemaycaocapthaibinh@gmail.com