Dịch vụ

Chuyên sửa chữa các loại ghế dây nhựa giả mây, Bàn ghế cafe...

- Nhận đan ghế lại, Phục hồi ghế cũ....